top of page

Sosyal Medya ve Çocuklarımız

Web sitemde bundan böyle kendi düşüncelerimi yazmaya başlıyorum. Sosyal medya nereye kadar ? Konumuz da bu değil mi zaten. Bir öğretmen olarak bir baba olarak sosyal medya ve internetin çocuklarımız üzerine etkilerini yazmayı uzun zamandır planlıyordum ancak sosyal medyaya her girişimden hedefimden bir şekilde sapıp asıl yapmak istediklerimi hep ertelediğimi farketttim.

#sosyal #medya #veçocuklar

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page